Iedereen kan morse leren

Iedereen kan morse leren

Nu er steeds weer meer interesse in morse komt, en de radioamateurs graag ‘CW included’ op hun registratiebewijs willen hebben zodat je in alle landen op alle banden kunt werken, ben ik op het idee gekomen om morse op een eenvoudige manier onder de aandacht te brengen.

Iedereen kan morse lerenIk heb deze test eerst op een basisschool met groep 8 gedaan en daarna gedurende de JOTA nogmaals in de praktijk getest. Iedere deelnemer krijgt op papier een opsomming van alle morsetekens. Daarna begin ik met een morse sounder heel langzaam te seinen.

Het is de bedoeling dat iedereen opschrijft wat hij hoort, dus bijvoorbeeld drie punten (wordt later S). Een A wordt dan punt streep. De tussenruimte tussen de letters wordt ruim genomen. Na ieder woord een nog langere ruimte aanhouden. Zo worden enkele eenvoudige woorden geseind. Aan het einde worden de tekens met behulp van de code omgezet in klare taal.

Het is verbazingwekkend om te zien dat zelfs heel jonge kinderen zonder moeite de woorden kunnen ontcijferen. Het is gebleken dat de jongste kinderen vaak betere resultaten behalen dan volwassenen. Net zoals jongeren vaak sneller een vreemde taal leren.

Dit is natuurlijk geen cursus in morse, maar alleen een kennismaking met deze oeroude digitale manier van communiceren, en hopelijk misschien een eerste aanzet om morse te gaan leren.

Als ik vertel dat ze al een beetje morse kennen, zoals bijvoorbeeld SMS (drie punten, twee strepen en drie punten) is dat een openbaring.

Misschien kunnen andere amateurs dit ook in de praktijk brengen bij bijeenkomsten met jeugdigen.

Veel succes!
Louis Ackens PA1AC