Morseschool in Nederland!

Morseschool in NederlandDe Vereniging radiozendamateurs ss Rotterdam (PI4HAL) gaat een morseschool oprichten op het schip. Als alles meezit komt zelfs het morse-examen terug in Nederland. Edward Neef, voorzitter PI4HAL (HAL is Holland Amerika Lijn) legt uit:  Aan het derde Katendrechtsehoofd ligt de ss Rotterdam.

ss Rotterdam

Tegenwoordig dienstdoend als drijvend Westcordhotel met de allure van weleer. Er zijn enorme restauraties geweest.” Het schip beschikte vroeger over een uitgebreide radiokamer voor contact met de wal. Van daaruit zijn ook telegrammen door de passagiers verstuurd en ontvangen. Neef: “PI4HAL heeft vlak achter de stuurhut nu een eigen radiohut. Ongeveer 35 leden draaien daar diensten. Toeristen en hotelgasten kunnen een tour over het grote schip doen en gaan dan ook langs de radiokamer. Ze kunnen met ervaren ‘sparks’ (marconisten uit de scheepvaart) hun eigen naam in morse oefenen en een certificaat van bekwaamheid krijgen.

Radiomuseum

Een leuk radiomuseum maakt het plaatje compleet. Morse is nu Immaterieel Cultureel Erfgoed in Nederland. Er zijn wel cursussen, maar examen doen kan alleen in België. Dus alles opgeteld: de unieke les-omgeving op het schip, morse leren, aandacht voor PI4HAL: alle ingrediënten voor een morseschool.”

Morseschool

Het bestuur legde het plan voor de school en het Nederlandse morse-examen voor aan de algemene ledenvergadering. Die was vrijwel unaniem akkoord. Inmiddels zijn ook verkenningen geweest met de Stichting Radio Examens. Neef: “We willen ook dat de aantekening CW op de machtiging terugkeert. In het buitenland heb je die soms nodig om de hobby te mogen uitoefenen. We overleggen met de hele keten over alle denkbare varianten en mogelijkheden. Volgens Neef wordt de komende maanden een docententeam samengesteld dat een lesprogramma op meerdere niveaus bedenkt. We richten ons niet alleen op de morsecode zelf, maar ook komt het radio-amateurisme met zijn geschiedenis aan bod.

Er zijn al veel enthousiaste reacties ontvangen.

Geïnteresseerd?

Stuur een e-mail naar bestuur@pi4hal.nl.
U komt dan op de lijst en wordt op de hoogte gehouden van alle vorderingen.