Presentatie over Morse als cultureel erfgoed op de SS Rotterdam

Op zaterdag 4 maart 2023 was het de beurt aan groep 1 om aan de negende morseles aan boord van de ‘Grande Dame’ SS Rotterdam deel te nemen. Daar inmiddels alle morsetekens reeds de revue gepasseerd waren, kwamen de meest lastige letters aan bod die vaak tot verwarring en frustratie aanleiding geven. Ze werden met wisselend succes genomen, waarbij de docenten inmiddels wel duidelijke vooruitgang constateerden. Er werd een behoorlijk teken tempo aan de dag gelegd. Nadat ook de kortepunt-letters (e, i, s, h en 5) als een soort trommelgeroffel werden ervaren was het tijd voor de pauzemodule.

 

Hiervoor was VERON-voorzitter Remy Denker gevraagd om te komen verhalen hoe ‘Morsecode als communicatiemiddel’ op de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed in
Nederland terecht was gekomen. Ja, wat is nu Immaterieel Cultureel Erfgoed zult u zich afvragen. Welnu, immaterieel erfgoed is de schakel tussen heden, verleden en toekomst. Het is cultuur van nu, geeft een gevoel van verbondenheid met vorige generaties en is tegelijkertijd ook toekomstgericht omdat mensen het willen doorgeven aan volgende generaties.

Verder lezen: download het gehele verslag als PDF