Een populaire seinsleutel om het morsealfabet te lerenHet morsealfabet

De schema’s hieronder, bedacht door Morses collega Alfred Vail, bevatten het alfabet, de cijfers, en enkele andere veel gebruikte tekens in morse:

Letters, cijfers en leestekens

Letter Morse
A · —
B — · · ·
C — · — ·
D — · ·
E ·
F · · — ·
G — — ·
H · · · ·
I · ·
J · — — —
K — · —
L · — · ·
M — —
N — ·
O — — —
P · — — ·
Q — — · —
R · — ·
S · · ·
T
U · · —
V · · · —
W · — —
X — · · —
Y — · — —
Z — — · ·
Cijfer Morse
0 — — — — —
1 · — — — —
2 · · — — —
3 · · · — —
4 · · · · —
5 · · · · ·
6 — · · · ·
7 — — · · ·
8 — — — · ·
9 — — — — ·
Teken Morse
. punt · — · — · —
, komma — — · · — —
 ? vraagteken · · — — · ·
 ! uitroepteken — · — · — —
koppelteken — · · · · —
/ breukstreep — · · — ·
 : dubbelepunt — — — · · ·
apostrof · — — — — ·
minteken — · · · · —
) sluithaakje — · — — · —
 ; puntkomma — · — · —
( haakje openen — · — — ·
= gelijkteken — · · · —
@ apenstaartje · — — · — ·
& ampersand · – · · ·

Aanvullende codes die per land of per taal kunnen verschillen

Teken Morse
à/å · — — · —
ä/æ · — · —
ç — · — · ·
ch — — — —
Teken Morse
é · · — · ·
è · — · · —
ñ — — · — —
ö/ø — — — ·
Teken Morse
ü · · — —
· — · · — ·
· — — — — ·
 ! — · — · — —

Andere tekens

Teken Morse
KA ook ;, beginteken — · — · —
KN ook (, uitnodiging voor één tegenstation — · — — ·
BT ook =, scheiding tussen delen van een uitzending — · · · —
AR, sluitteken, einde van een (deel)boodschap1 · — · — ·
SK, eindteken,(Silent Key) einde van het contact2 · · · — · —
AS, wachtteken · — · · ·
VE, begrepen · · · — ·
vergissing3 · · · · · · · ·
SOS (noodsignaal) · · · — — — · · ·
1. Wordt door sommige morsetrainingsprogrammatuur weergegeven als +
2. Wordt door sommige morsetrainingsprogrammatuur weergegeven als @
3.Een vergissing bestaat uit minimaal 7 punten, meer mag ook. Tussen 7 en 10 punten is gebruikelijk.

Het internationale noodsignaal

SOS is het internationale noodsignaal. Het is overigens een veelgehoord misverstand dat het SOS-signaal uit drie symbolen zou bestaan: de correcte manier van verzenden is als één morsesymbool. Hier heeft enige ontwikkeling plaatsgevonden: in het begin (vlak na de uitvinding van het morsealfabet) seinde de seiner de letters apart, vervolgens kwamen er automaten die SOSOSOSO… uitzonden, tegenwoordig met de moderne apparatuur is dit weer veranderd.

Bron: Wikipedia (https://nl.wikipedia.org/wiki/Morse)