Morse als mode van, voor en door radiozendamateurs

Morse als mode van, voor en door radiozendamateursMorse als mode van, voor en door radiozendamateurs

Op de Dag voor de RadioAmateur in 2015 heeft de VERON uit handen van de Voorzitter van de Raad van Toezicht van het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland de officiële erkenning ontvangen dat Morsecode als traditie beschouwd wordt en dat de VERON daarvan de belangenbehartiger is.

Met deze erkenning ligt bij de VERON de opdracht om Morsecode onder de aandacht te houden en het gebruik ervan te blijven stimuleren.

Op welke wijze doen we dit nu al?

 • Morse als mode van, voor en door radiozendamateursZeer bekend is de jaarlijkse Vonkenboerwedstrijd die jaarlijks op de Dag van de RadioAmateur door Joost Strijbos PAØWRT wordt georganiseerd. In de loop der jaren zijn er variaties op dit thema bedacht zoals het nemen van Japans morse, een quiz door middel van het stellen van vragen in morse. Met een decoder ontwikkeld door Wim Kruyf PAØWV is het mogelijk om je eigen seinschrift te controleren.
  In de loop der jaren is de belangstelling voor beide aspecten, het opnemen en het seinen, gestaag toegenomen. Met het wijzigen van de naam vonkenboerwedstrijd in MORSE CHALLENGE, wordt beter uitdrukking gegeven aan deze twee aspecten. En dat was ook de bedoeling.
 • Op diverse stands die op de Dag van de RadioAmateur aanwezig zijn, is informatie over Morseseinen te vinden, meestal in combinatie met een overzicht van diverse seinsleutels.
 • Morse als mode van, voor en door radiozendamateursOnze jaarlijkse PACC contest, onze PA-beker contest en de IARU-velddag contest kennen een aparte CW klassering.
 • De VERON heeft een brochure over Morseseinen uitgegeven.
 • De door de VERON ontwikkelde cw-cursus, met handleiding, is voor de beginner een toegankelijke, duidelijke, handzame en motiverende cursus.
 • Met enige regelmaat verschijnen artikelen in Electron waarin het gebruik van morse wordt beschreven.
 • Publicatie in Electron over het afleggen van een morse examen in België om de toevoeging “Morse included” op het registratiebewijs te laten opnemen.
 • Buiten de VERON om geeft Jan Pieter Oelp PA3CLQ zijn digitaal blad genaamd ”PA3CLQ’s Leuke Linken” uit waarin vele aspecten over morse worden besproken.
 • Wilko Hollemans PA3BWK besteedt op zijn website aandacht aan het gebruik van Morsecode in de meest brede zin. (www.morsecode.nl)
 • dsc07305Op de website van PA3EGH is informatie te vinden over seinsleutels (www.pa3egh.nl/morsekeys.html)
 • In het luchtvaart museum Aviodrome is een radiostation ingericht waar demonstraties worden gegeven in het gebruik van Morseseinen. De bezoeker krijgt als aandenken een exemplaar van het Morsealfabet mee.
 • Op het schip SS Rotterdam is een radiokamer ingericht waar demonstraties worden gegeven.
 • Op de diverse radiomarkten wordt aandacht besteed aan het gebruik ervan om de bezoekers te interesseren in onze hobby maar ook in het gebruik van morse.

Om de aandacht te blijven houden op de traditie “Morsecode als communicatie middel”, in vaktermen ook wel borgen genoemd, is het goed om ervaringen te bundelen in de vorm van verhalen over het gebruik ervan in de meest brede zin. Heeft u iets leuks meegemaakt wat me Morse te maken heeft? Stuur het in en we publiceren het in Electron. Tevens zullen verhalen, ervaringen, foto’s op een aparte website onder het VERON domein worden gepubliceerd. Dat is leerzaam voor anderen en het werkt inspirerend.

dsc07316Op social media zijn veel video’s over Morseseinen te vinden en het is de bedoeling dat video’s waar Nederlandse amateurs in voorkomen, op deze website komen te staan. Opnames van een velddag of een radiomarkt waarop activiteiten rond het thema Morsecode te zien zijn, zijn uiteraard welkom. Ook die komen op de website te staan.

Op de hierboven beschreven wijze blijven we aandacht vestigen op het thema

“Morse als mode van en voor radiozendamateurs”

Bij voorbaat dank voor het sturen van uw ervaringen met deze mooie vorm van communicatie.

73,
Remy F.G. Denker, PA3AGF
Algemeen Voorzitter van de VERON.
M: 0643512456
E: voorzitter@veron.nl