Morse Challenge tijdens de Dag voor de Radio Amateur 2017

morse challengeZeker nu de VERON in Nederland de beheerder is van het cultureel erfgoed Morse mocht de Morse Challenge (de naam van de oude Vonkenboerwedstrijd) niet ontbreken tijdens de Dag voor de RadioAmateur in Apeldoorn. Dit jaar voor de eerste keer georganiseerd door Hans Remeeus PA1HR en Ad Wouterson PA2PCH, voorheen radiooperators bij Scheveningenradio (PCH), resp. Chef Radioverkeer en Radio-officier bij de koopvaardij, tevens ervaren radiozendamateurs met CW als een van hun favoriete modes.

Inhoud van de wedstrijden

Morsevaardigheidstest

Foutloos opnemen van klare Nederlandse tekst in oplopende snelheden. 15, 20, 25, 30, 35 en 40 woorden per minuut, gedurende telkens 1 minuut. Dit is geen wedstrijd, maar een individuele test. Deelnemers krijgen ieder jaar weer de gelegenheid om hun vaardigheden op te krikken en dan weer een fraai certificaat te ontvangen met daarop een hogere bereikte snelheid vermeld.


Ladderwedstrijd en -competitie

Foutloos opnemen van Nederlandse woorden in oplopende snelheden van 5, 8, 11, 14, enzovoorts tot 80 wpm. In iedere snelheid wordt steeds één woord geseind. De telling van deze wedstrijd houdt verband met de snelheid en de moeilijkheidsgraad van het op te nemen woord; bijvoorbeeld het woord ‘groot’ in een snelheid van 15 wpm is gemakkelijker op te nemen en krijgt dus minder punten, dan het woord ‘huis’ in 77 wpm. Het kan dus gebeuren dat de deelnemers het woord ‘roos’ in 50 wpm nog goed op kunnen nemen en daar dan 450 punten voor krijgen. Altijd noteren wat je hoort, of meent te horen en tot het einde toe opperste concentratie!


Nieuw: opnemen van amateurcalls

Foutloos opnemen van 53 amateurcalls bestaande uit letters, cijfers en leestekens met een snelheid van 20 woorden per minuut, met QRM, QRN, QSB en zelfs QSD.


Nieuw: beantwoorden van vragen

Opnemen van een stuk klare tekst met een snelheid van 20 woorden per minuut gedurende 3 minuten. De deelnemers mochten niets noteren, maar moesten het stuk tekst in hun hoofd opslaan. Daarna werden vijf vragen gesteld over de tekst. Iedere beginner of gevorderde kon aan elk onderdeel deelnemen. Men hoefde ook niet aan alle onderdelen mee te doen. Alle deelnemers aan minimaal één van de drie onderdelen van de Morse Challenge wedstrijd ontvingen een uniek vaantje.


Uitslag Morsevaardigheidstest

Gerard PH0NEY kwam foutloos tot 15 woorden per minuut; Arie PA0ALV, Jos PA1ZP en René PA3GJE tot 20 wpm; OM Mike en Ab PA5ABW tot 25 wpm; Louis PA0LCE, Peter PA0PMD en Remy PA3AGF tot 30 woorden per minuut. Complimenten! Een aantal OM’s was heel dicht in de buurt bij een hogere snelheid; volgend jaar nieuwe kansen…

Met dank aan:

Harm PA0HPG, Joost PA0WRT, Wim PA0WV, Ad PA2PCH en Remy PA3AGF voor alle hulp en medewerking!

Volgend jaar hopen wij nog meer deelnemers te mogen verwelkomen tijdens de Morse Challenge 2018 in de IJsselhal in Zwolle, aldaar op een wel zeer bijzondere plek…

Hans Remeeus PA1HR