Morse vergeet je niet…

Morse vergeet je niet…

Een bijzonder bezoek aan PI4HAL

Op zaterdag 6 december 2014 rond 16.00 uur stapte een familie de radiohut van PI4HAL binnen. Onder hen pater familias Piet Sterk. De 85-jarige Piet vierde met zijn echtgenote en aanhang hun 60-jarig huwelijksjubileum aan boord van het SS Rotterdam, en maakte nu met hen een tour over het schip.

Toen Piet de morseactiviteiten van Gerard PA3AFG zag, zei hij tot verrassing van de rest van de familie: ‘Dat kan ik ook. Punt – streep – streep – streep is een J’. Gerard vond dat Piet zelf achter de sleutel moest gaan plaatsnemen, en onder toejuichen van de hele familie in de radiohut ging Piet aan het oefenen. Tot ieders verbazing wist hij een flink aantal letters te seinen. Na enige oefening werd de naam ‘Piet’ gesleuteld. Iemand die zijn naam foutloos weet te seinen komt in aanmerking voor het Morsecertificaat van PI4HAL. Om die reden werd Henk PA0HPV naar de radiohut gehaald, en werd het certificaat door Henk aan Piet uitgereikt.

Morse vergeet je niet...Tijdens het napraten met Piet bleek hij op dezelfde middelbare school te hebben gezeten als ik en we wisselden telefoonnummers uit voor de foto’s. Enkele dagen na het bezoek aan het SS Rotterdam ging de telefoon. ‘Ja, met Piet’. ‘Welke Piet?’. ‘Ja, Piet Sterk, weet je niet meer wie ik ben?’. Na licht denkwerk, ik heb vijf familieleden die allemaal Piet heten, wist ik het weer…

Wat volgde was een zeer aangenaam gesprek, o.a. over de geweldige manier waarop de crew van PI4HAL voor de verrassing van het certificaat gezorgd heeft. Ik was inmiddels wel erg benieuwd geworden naar hoe iemand die meer dan 60 jaar niets met morse te maken heeft gehad, toch goede morsetekens weet te produceren. Het antwoord bleek eenvoudig: na de middelbare school wilde Piet marconist worden en ging naar de Marconistenschool in Rotterdam. Daar slaagde hij voor het morse-examen; omdat een toekomstig bestaan als marconist minder rooskleurig leek, besloot hij Chemie te gaan studeren. Na een aantal jaren bij Shell gewerkt te hebben besloot hij met zijn gezin naar het gezondere oosten van het land te verhuizen, daar zet Piet zijn carrière voort bij het latere Akzo.

Morse raakt in de vergetelheid tot hij zaterdag 6 december 2014 iedereen verraste met zijn vaardigheden…

Piet Verburg PE0TPD
Crew-coördinator PI4HAL