Capetown Radio calling!

Capetown Radio calling!CQ de G3ZSJ pse k. Typisch geluidje, lijkt wel een AM signaal, modulatie met een toontje. Klinkt wel lekker, lijkt zo’n nostalgisch 500 KHz signaal. Als je twintig, dertig jaar geleden op de internationale noodfrequentie 500 kHz luisterde, dan hoorde de bekende kuststations en schepen op zee soms ook met een MCW signaal, CW met een toonmodulatie. Een dergelijk signaal was nodig om de AAT’s van de schepen in werking te stellen.

AAT staat voor Automatisch Alarm Toestel, een ontvanger die uitluisterde op 500 kHz als de sparks geen dienst had en waarschuwde met een bel in de slaaphut en op de brug dat er een noodsein ging komen. Het noodsein moest namelijk worden voorafgegaan door 12 strepen van elk 4 seconden, met één seconde tussenruimte. Na een stilteperiode van enige minuten (de sparks moest tenslotte nog wakker worden…) volgde het internationale noodsein …—…, alles uit te zenden in MCW.

Lees meer