Morse programmeren met kinderen via Scratch

De programmeeromgeving Scratch biedt nieuwe mogelijkheden om kinderen met morse te laten spelen

Hoe een Scratch-programma eruit kan zien

Afb. 1 Hoe een Scratch-programma eruit kan zien

In het kader van het levend houden van het culturele erfgoed ‘morse’ is het misschien leuk om eens samen met kinderen te kijken naar Scratch.

Scratch is een gratis grafische programmeeromgeving die door miljoenen kinderen over de hele wereld wordt gebruikt, en ook op steeds meer Nederlandse basisscholen te vinden is. Het Massachusetts Institute of Technology heeft al tien jaar een website https://scratch.mit.edu waar kinderen online kunnen programmeren en hun projecten kunnen delen. Op de eigen pc hoeft daarvoor niets te worden geïnstalleerd.

Op de site van het MIT kan echter ook een offlineversie van de programmeertaal worden gedownload voor Windows, Mac OS X (en Mac OS 10.5 en ouder) en Linux. Verder maakt deze programmeertaal deel uit van de standaardinstallatie van de Raspberry Pi.

Voorbeelden van morseprogramma’s in Scratch

Afb. 2 Voorbeelden van morseprogramma’s in Scratch

Dat er wordt geprogrammeerd door het slepen met blokjes (afb. 1) betekent niet dat Scratch een kinderachtige taal is. Dit blijkt onder andere uit de morseprogramma’s voor zenden zowel als voor ontvangen (afb. 2) die te vinden zijn op https://scratch.mit.edu/search/projects?q=morse%20code.

Alhoewel deze programmeertaal specifiek ontwikkeld is voor kinderen, zijn er ook de nodige volwassenen die het gebruiken. Dat zijn onder anderen grafisch vormgevers die animaties willen bouwen, maar de programmeeromgeving wordt zelfs gebruikt voor het bouwen van prototypes van complexe zakelijke computertoepassingen.

Er is ook een speciale versie van Scratch waarmee direct een Arduino kan worden aangestuurd. Met Scratch heb je de mogelijkheid om met kinderen weer eens iets heel anders met morse te doen. Laat ze een programma maken (of een bestaand programma bewerken) dat morse seint, en verbaas de kinderen door hun morseberichten ‘uit het hoofd’ te decoderen.

Chris Dorna PE1DZX
chris@codekids.nl