DX, 90 jaar later

DX, 90 jaar laterTussen 1923 en 1924 groeide de DX afstanden, die door de toenmalige amateurs werden gerealiseerd, snel. De zendamateurs was de toegang tot de midden- en langegolf banden ontzegd en zij waren verbannen naar de “onbruikbare” golflengtes beneden de 200 meter.

Maar het nieuwe spectrum bood echter onverwachte kansen om geweldige afstanden te overbruggen.

Lees meer