PSK met Ham Radio Deluxe

PSK met Ham Radio DeluxeHebben jullie ook genoten van de lezing van PA7Bas over Ham Radio Deluxe? Naast SSB, CW en RTTY is PSK toch een aardige manier om een QSO te maken en het programma heeft ook heel wat extra grapjes die nuttig zijn voor de actieve (zend)amateur.

Ik heb PSK al een paar jaar in bedrijf, hoofdzakelijk met het eenvoudige Digipan programma en al heel wat landen gewerkt, allemaal met weinig vermogen. Maar mijn voorkeur blijft toch uitgaan naar het pure hand- en oorwerk: morsetelegrafie! De banden af te grazen, te horen hoe de condities zijn en een zwak signaaltje uit de ruis te plukken geeft toch net die extra kick!

Lees meer